REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W REZYDENCJI ZENIT

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 3. Gość Rezydencji ZENIT  w dniu przybycia , zobowiązany jest do uregulowania w całości należności za pobyt oraz opłaty miejscowej. W przypadku skrócenia rezerwacji w trakcie trwania pobytu, koszt pobytu nie ulega zmianie.
 4. Życzenie przedłużenia  pobytu będzie dokonywane w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom ,nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 6. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać w Rezydencji  wyłącznie za wcześniejszą  zgodą pracownika recepcji. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju  hotelowym bez wcześniejszego zgłoszenia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie w/w osoby do pokoju Gościa wg obowiązującego cennika. W takim przypadku Rezydencja ZENIT ma prawo obciążyć Gościa za pobyt osoby dokwaterowanej.
 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych, nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów elektrycznych/gazowych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 8. W części hotelowej Rezydencji ZENIT obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 9. Rezydencja ZENIT nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu, a gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 10. Rezydencja ZENIT świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług , prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub właścicielowi obiektu , co umożliwi nam niezwłoczna reakcję.
 11. Rezydencja Zenit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosz­towności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 12. Rezydencja ZENIT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Przedmioty osobiste  , pozostawione w pokoju po opuszczeniu pokoju przez Gościa , będą odesłane na adres wskazany przez niego i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji , pozostawione przedmioty zostaną przechowane przez 7 dni.
 14. Zabrania się na terenie Rezydencji ZENIT palenia tytoniu. Nie stosowanie powyższego skutkuje obciążeniem Gościa kwotą 300 zł.
 15. Zabrania się wynoszenia przez Gości Rezydencji ZENIT wyżywienia oraz nakryć stołowych z sali restauracyjnej.
 16. Przed opuszczeniem rezydencji  Gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, celem wymeldowania i zwrotu klucza.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających.
 18. Rezydencja Zenit  może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco  naruszył regulamin wyrządzając szkodę    w mieniu  rezydencjilub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników rezydencjialbo innych osób przebywających w rezydencjialbo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania rezydencji.
 19. Rezydencja Zenit  upoważnionajest do żądania opuszczenia obiektui wymeldowania gościa, który naruszył niniejszy regulamin.
 20. Wszelkie reklamacje powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia  sygnału internetu lub TV.
 21. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź też nie zwrócenia przedmiotów należących do Rezydencji ZENIT , Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości:
 • klucz hotelowy - 25 zł
 • leżak plażowy - 60 zł
 • parawan plażowy - 40 zł
 • szlafrok hotelowy - 90 zł
 • ręcznik duży -  60 zł
 • recznik mały - 40 zł

WARUNKI REZERWACJI :

 1. Rezerwacja musi zostać zagwarantowna wpłatą zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Brak wpłaty zadatku w podanym terminie jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 3. W przypadku odwołania zamówionych i potwierdzonych świadczeń zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Rezerwacja potwierdzona zadatkiem ważna jest do zakończenia pierwszej zarezerwowanej doby hotelowej. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Rezydencji Zenit w ustalonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana po upływie pierwszej doby.
 5. Wszelkie zmiany w rezerwacji muszą zostać potwierdzone pisemnie przez Rezydencję ZENIT.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu , który ma posłużyć do zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku w naszym obiekcie.

Serdecznie zapraszamy do następnych wizyt.  Właściciele i pracownicy Rezydencji ZENIT.

Obowiązek Informacyjny :

 1. Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO. Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę
 2. Rezydencja Zenit zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w szczególności z przepisami  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy znajdują się na stronie internetowej Rezydencji Zenit pensjonatzenit.pl, w zakładce „rezydencja – polityka prywatności”