Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W REZYDENCJI ZENIT

Dokonanie rezerwacji poprzez WPŁATĘ ZADATKU  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Gość Rezydencji ZENIT  w dniu przybycia , zobowiazany jest do uregulowania w całości należności za pobyt oraz opłaty miejscowej.

3. Życzenie przedłużenia  pobytu będzie dokonywane w miarę posiadanych mozliwości.

4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom ,nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

5. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać w Rezydencji  wyłącznie za wcześniejszą  zgodą pracownika recepcji. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju  hotelowym bez wcześniejszego zgłoszenia , jest równoznaczne z wyrazeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie w/w osoby do pokoju Gościa wg.obowiazującego cennika.W takim przypadku
Rezydencja ZENIT ma prawo obciążyć Gościa za pobyt osoby dokwaterowanej.
6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych

  •            nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów elektrycznych/gazowych
  •            nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

7.  W części hotelowej Rezydencj ZENIT obowiązuje zachownie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
8. Rezydencja ZENIT nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu, a gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

9. Rezydencja ZENIT świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług , prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub właścicielowi obiektu , co umożliwi nam niezwłoczna reakcję.

10. Odpowiedzialnośc Rezydencji ZENIT z tytułu utraty lub uszkodzenia  kosztowności pieniędzy, papierów wartściowych i przedmiotów majacych wartość naukowąlub artystyczną jest ograniczona , jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
11.  Rezydencja ZENIT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
12.  Przedmioty osobiste  , pozostawione w pokoju po opuszczeniu pokoju
przez Gościa , będą odesłane na adres wskazany przez niego i na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji , pozostawione przedmioty zostaną
przechowane przez 7 dni.

13. Zabrania się na terenie Rezydencji ZENIT palenia tytoniu. Nie stosowanie
powyższego skutkuje obciążeniem Gościa kwotą 300 zł.

14.  Zabrania się wynoszenia przez Gości Rezydencji ZENIT wyżywienia oraz nakryć stołowych z sali restauracyjnej.

15.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenialub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających  .

16.  W przypadku zgubienia , zniszczenia, bądź też nie zwrócenia przedmiotów
należących do Rezydencji ZENIT , Gość jest zobowiązany uiścić opłatę
w wysokości :
–  klucz hotelowy       25 zł
–  leżak plażowy        60 zł
–  parawan plażowy   40 zł
– szlafrok hotelowy  90 zł
– ręcznik duży          60 zł
–  recznik mały          40 zł

17.  Rezydencja ZENIT ma obowiązek zapewnić:
–  zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
–  profesjonalną i uprzejmą obsługę
–  w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić
niedogodności , gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
–  wykonywanie niezbędnych napraw w pokoju podczas nieobecności Gościa
a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu , który ma posłużyć
do zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku w naszym obiekcie.

 

 Serdecznie zapraszamy do następnych wizyt.

     Właściciele i pracownicy Rezydencji ZENIT.